• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และงานแสดงมุฐิตาจิต ศ.ดร.มัทธนี รัตนนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2560 ณ เบเนดิค สตูดิโอ (Benedic Studio) วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

ฮิต: 120

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานทำบุญวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 16 ปี และ งานมุทิตาจิต ศ.ดร.มัทนี รัตนิน เนื่องในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที) ประจำปีพุทธศักราช 2560

ฮิต: 104

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทย ภายใต้การลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์และ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561

ฮิต: 107

ภาพบรรยากาศความสนุกสนานของกิจกรรม "FATU Fortune - สินกำทำนาย" ในกิจกรรมมีบูธกิจกรรม ขายสินค้าและการแสดงจากนักศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ลานกิจกรรมหลังคณะศิลปกรรมศาสตร์

ฮิต: 102

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location