• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทย ภายใต้การลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์และ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561

ฮิต: 821

ภาพบรรยากาศความสนุกสนานของกิจกรรม "FATU Fortune - สินกำทำนาย" ในกิจกรรมมีบูธกิจกรรม ขายสินค้าและการแสดงจากนักศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ลานกิจกรรมหลังคณะศิลปกรรมศาสตร์

ฮิต: 447

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการกีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์บุคลากรและงานปีใหม่ประจำปี 2561 จัดขึ้นในธีม "งานวัดรื่นเริงบันเทิงสินกำ" วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงละคอน และตึกคณะศิลปกรรมศาสตร์

ฮิต: 554

โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2560

ฮิต: 624

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601