• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theater
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2560

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ BUNKA GAKUEN UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนะธรรมไทย - ญี่ปุ่น ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2560 ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมากมายให้แก่ อาจารย์และนักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้แก่ การนุ่งผ้าไทย การเล่นดนตรีไทย การรำไทย และเข้าเยี่ยมชมการทำงานฝีมือ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601