• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและข่าวสารต่างๆ

Read More...
ส่งข้อมูลศิษย์เก่า

ส่งข้อมูลศิษย์เก่าของคณะ พร้อมผลงานและช่องทางการติดต่อ

Read More...
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อฝ่ายต่างๆภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์

Read More...
แนะนำ/ติชม

สำหรับแนะนำหรือติชม ส่งข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์

Read More...

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601