• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทย ภายใต้การลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์และ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561

ลงพื้นที่ ณ กลุ่มทอผ้าร่มไทร ต.เกาะยอ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2561 นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 7 คน ลงพื้นที่และออกแบบลวดลายผ้าให้กับกลุ่มร่มไทร จำนวน 4 แบบ เพื่อนำไปทดลองผลิตเป็นลายผ้าใหม่ที่แสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าเกาะยอต่อไป

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601