• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

               ผศ.ดร.วิทวัน จันทร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง "การจับคู่สีและลวดลายผ้าสำหรับงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไหมไทย" กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการสร้างนักออกแบบมืออาชีพ"พัฒนาผ้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดThailand 4.0" จัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1" 15 ก.ค. 2560 Centara&Convention Center Hotel จ.อุดรธานี

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601