พิมพ์
วันอังคาร, 14 มีนาคม 2560 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 1736

    คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูศิลปะและวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 15 ปี ขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ อาคารที่ทำการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พิธีไหว้ครูศิลปะเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ได้กระทำสืบต่อกันมาเพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจกับคณะจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ศึกษาวิชาศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบไปด้วยสาขาวิชศิลปะการแสดง วิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม