• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

    คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครูศิลปะและวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ครบรอบ 15 ปี ขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ อาคารที่ทำการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พิธีไหว้ครูศิลปะเป็นไปตามจารีตประเพณีที่ได้กระทำสืบต่อกันมาเพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจกับคณะจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ศึกษาวิชาศิลปะแขนงต่างๆ ประกอบไปด้วยสาขาวิชศิลปะการแสดง วิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601