พิมพ์
วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 972

โครงการความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2560

          คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ BUNKA GAKUEN UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนะธรรมไทย - ญี่ปุ่น ในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2560 ณ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมากมายให้แก่ อาจารย์และนักศึกษาชาวญี่ปุ่นได้แก่ การนุ่งผ้าไทย การเล่นดนตรีไทย การรำไทย และเข้าเยี่ยมชมการทำงานฝีมือ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา