พิมพ์
วันอังคาร, 15 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: fashion ฮิต: 2116

 

การศึกษา

    -      ศิลปบัณฑิต จิตรกรรมสากล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

    -          2550 – 2557 ร่วมแสดงผลงานโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    -          2551            ร่วมจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ นุ่ง พับ จับ จีบ
                                  (Wearing Folding Draping Pleating) จัดโดย TCDC RESOURCE CENTER
    -         2552             ร่วมจัดแสดงผลงาน “Exhibition : Asia Forever 2009” ณ มิวเซียมสยาม
    -         2553             ร่วมแสดงผลงานโครงการศิลปะไทยร่วมสมัย ไทย – เวียดนาม คร้งที่ 11      
        ·       ออกแบบเครื่องแต่งกายละครเวที    
        ·       Display บริษัทเลอมา อินเตอร์เนชั่นแนล
        ·       ตกแต่งภายใน จัดสวน บริษัท เนเธอรัลซีน จำกัด
        ·       นักออกแบบเครื่องแต่งกายละครเวที อาทิ ซูสี ซูอัน สองฮองไทเฮา
                รักเธอชั่วนิรันดร์ อุณากรรณ รามา – สีดา เส้นด้ายในความมืด พระนางจาม เทวี จักรพรรดินีศรี หริภุญชัย