• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

การศึกษา

    -      ศิลปบัณฑิต จิตรกรรมสากล คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

    -          2550 – 2557 ร่วมแสดงผลงานโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    -          2551            ร่วมจัดแสดงผลงาน นิทรรศการ นุ่ง พับ จับ จีบ
                                  (Wearing Folding Draping Pleating) จัดโดย TCDC RESOURCE CENTER
    -         2552             ร่วมจัดแสดงผลงาน “Exhibition : Asia Forever 2009” ณ มิวเซียมสยาม
    -         2553             ร่วมแสดงผลงานโครงการศิลปะไทยร่วมสมัย ไทย – เวียดนาม คร้งที่ 11      
        ·       ออกแบบเครื่องแต่งกายละครเวที    
        ·       Display บริษัทเลอมา อินเตอร์เนชั่นแนล
        ·       ตกแต่งภายใน จัดสวน บริษัท เนเธอรัลซีน จำกัด
        ·       นักออกแบบเครื่องแต่งกายละครเวที อาทิ ซูสี ซูอัน สองฮองไทเฮา
                รักเธอชั่วนิรันดร์ อุณากรรณ รามา – สีดา เส้นด้ายในความมืด พระนางจาม เทวี จักรพรรดินีศรี หริภุญชัย

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601