พิมพ์
วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: สาขาวิชาการละคอน ฮิต: 1929

ตัวอย่างงานวิจัย

โครงการวิจัย การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลลายผ้าทอมือกี่โบราณนาหมื่นศรี ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง

อาจารย์ ดร.เกษหทัย สิงห์อินทร์
(กำลังดำเนินการวิจัย)