• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design
 

INTER NATIONAL ART EXHIBITION PROJECT

"On the Occasion of the 20th Anniversary of the Faculty of Fine and Appiled Arts, Thammasat University "

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานศิลปกรรมนานาชาติ “ในวาระ 20 ปี ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม -13 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00 - 19.00 น.
ณ ชั้น 2 (ห้องนิทรรศการ 5, ห้องปฏิบัติการ 1 และ 2)

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ (หยุดทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

* พิธีเปิด 30 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น.
** สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมชมนิทรรศการ แนะนำให้จอดรถ​บริเวณราชนัดดารามวรวิหาร​ (โลหะปราสาท) เนื่องจากพื้นที่จอดรถของหอศิลป์มีจำกัด

International Art Exhibition Project On the Occasion of the 20th Anniversary of the Faculty of Fine and Applied Arts,Thammasat University

Exhibition opening 30 Oct 2022, 13.00
Exhibition from 28 Oct - 13 Nov 2022
at Ratchadamnoen Contemporary Art Center, Bangkok

Online exhibitions :  Click 
ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงาน:  Download  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-6966249 วรัญญา จงใจรักษ์

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601