• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

 

 

 
การศึกษา
    
- พ.ศ. 2550 - 2555 ปริญญาเอก  สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์  ( Excellent ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       
     - พ.ศ. 2544 - 2548 ปริญญาโท  สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   
     - พ.ศ. 2538 - 2543 ปริญญาตรี สาขาวิชาจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ     
    
- พ.ศ.2557  รางวัลดีเด่น  การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค  ครั้งที่ 6
     - พ.ศ.2550 นักศึกษาทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
     - พ.ศ.2556 นักศึกษาทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ฝรั่งเศส ระหว่างสถาบัน ECOLE NATIONALE SUPERIE URE DES BEAUX ART (ENSBA) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร   (โดยทุนของกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาล ฝรั่งเศส)  

การแสดงผลงานสร้างสรรค์   
    - พ.ศ.2558  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ “Krafts”,  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่- พ.ศ.2557  นิทรรศการ Identity4 “Time Line” ณ หอศิลป์กรุงไทย จ.กรุงเทพฯ
    - พ.ศ.2556  นิทรรศการ Identity3 “สายใยแห่งความรัก” ณ หออัครศิลปิน จ.ปทุมธานี
    -  พ.ศ.2547  นิทรรศการ “จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค  ครั้งที่ 6” (รางวัลดีเด่น)   ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า จ.กรุงเทพฯ
    - พ.ศ.2546  สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ณ Anne Rochette’Studio  สถาบัน ECOLE NATIONALE SUPERIE URE DES BEAUX ART (ENSBA)  ปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส- พ.ศ.2542  นิทรรศการ “วงกลมมีเหลี่ยม” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพมหานคร
    - พ.ศ.2542  นิทรรศการศิลนิพนธ์  ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพมหานคร
    - พ.ศ.2541  นิทรรศการ “PRESENT” ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรุงเทพมหานคร
    - พ.ศ.2540  นิทรรศการ “ANGLE PARTY” ในโครงการของศิลปิน BERNARD FAVCON  ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรุงเทพมหานคร
    - พ.ศ.2539  นิทรรศการหุ่นนิ่งและทิวทัศน์  ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรุงเทพมหานคร  

ข้อมูลการติดต่อ
   
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601