• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

การศึกษา

- ศิลปมหาบัณฑิต (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ

- 2537-2538 รับพระราชทานทุนภูมิพล
- 2539 รางวัลดีเด่นประเภทเครื่องปั้นดินเผาศิลปกรรม การแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 8
- 2552 รับทุน กองทุนส่งเสริมการศึกษาสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”
- 2553 รางวัลดีเด่นประเภทเครื่องปั้นดินเผาศิลปกรรม การแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 15
- 2555 รางวัลดีเด่นประเภทเครื่องปั้นดินเผาศิลปกรรม การแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 16
- 2556 ปั้นแจกันในนามวิทยาลัยเพาะช่างถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงงานจิตรกรรมเครื่องปั้นดินเผาเนื่องในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการศิลปะของศิลปินแห่งชาติ ในวาระครบรอบ 100 ปี โรงเรียนเพาะช่าง
- 2557 รางวัลดีเด่นประเภทเครื่องปั้นดินเผาหัตถกรรม การแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติครั้งที่ 17

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

- 2539-2557 ร่วมแสดงผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 12ครั้งที่ 13 ครั้งที่ 14 ครั้งที่ 15 ครั้งที่ 16 และครั้งที่ 17
- 2542 แสดงผลงานศิลปะแก้วร่วมกับ Warwick West ศิลปินจากประเทศออสเตรเลีย ณ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- 2548 แสดงผลงานจิตรกรรมร่วมกับศิลปินฟิลิปปินส์ ณ เมืองซูบิค ประเทศฟิลิปปินส์
- 2549 ร่วมแสดงผลงานประติมากรรม ของสโมสรโรตารีธนบุรี
- 2553 ร่วมแสดงผลงาน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56 ณ หอศิลป์สนามจันทร์
- 2555-2558 ร่วมแสดงผลงาน International Art Work shop ณ วิทยาลัยเพาะช่าง

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601