• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

  

      

 

การศึกษา

      - ศิลปบัณฑิต เอกศิลปะไทย สาขาออกแบบประยุกต์ศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

เกียรติประวัติ

      - 2556   G MARK “Good Design Award 2013” Item: Home Decorative Item “ไส้กรอกอีสาน”, By Japan Industrial Design Promotion Organization (JIDPO),At Tokyo Big Sight, โตเกียว, ญี่ปุ่น.
      - 2556   Design Excellence Award 2013 (DE mark) in Decorative Items: CARPET “ไส้กรอกอีสาน”, โดยกรมส่งเสริมการส่งออก, กระทรวงพาณิชย์
      - 2554   G MARK “Good Design Award 2011 ” Item: Home Decorative Item“บัวสวรรค์”, By Japan Industrial Design Promotion Organization (JIDPO),At Tokyo Big Sight, โตเกียว, ญี่ปุ่น.
      - 2554   Thailand Designer of the Year 2011 “เหรียญทองเกีตรติคุณอาจารย์ศิลป์ พีระศรี” สาขา Textile and Fashion โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, และThailand Creative Design center and The Office of Knowledge, กรุงเทพมหานคร
      - 2553    Design Excellence Award 2010 (DE mark) in Decorative Items:“ใบสัก” โดยกรมส่งเสริมการส่งออก, กระทรวงพาณิชย์
      - 2552    G MARK “Good Design Award 2009  Item: Handloom woven carpet “รวงผึ้ง”, By Japan Industrial Design Promotion Organization (JIDPO), at Tokyo Big Sight,
 โตเกียว, ญี่ปุ่น.

 

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

      - 2544 - 2558 Bangkok International Gift & House ware Fair (BIG-BIH. Apr. & Oct.),
      -BITEC (2544, 2553-2558), บางนา, กรุงเทพมหานคร
      -IMPACT Exhibition Centre (2545-2552), Challenger Hall เมืองทองธานี, นนทบุรี
      - 2558   แสดงงานศิลปะเดี่ยว “มาลีมาเล่า...ผ่าน....ระพีลีลา” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2545 - 2554, 2556 Thailand International Furniture Fair (TIFF), IMPACT Exhibition Centre, Challenger Hall, เมืองทองธานี, นนทบุรี
      -2555  "Slow Hand Design Volume II: Interweaving the Spirit of Thai Design"
         Salone, Design Week, มิลาน, อิตาลี.
      - 2555   “Thailand Designer of the year 2004 – 2011” International Fair Singapore /ASEAN Furniture Show (IFFS/AFS), สิงคโปร์.
      - 2554  "Slow Hand Design: The Heart Value of Thai Products" Salone,Design Week, มิลาน, อิตาลี.
 
 

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601