• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Theatre
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

 

การศึกษา

- พ.ศ. 2536 ปริญญาตรีสาขาประวัติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยจอร์จ์ทาวน์ (Georgetown University) วอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา

ปรวัติการทำงาน

- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท จิม ทอมสันป์ อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด

- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษัท จิม ทอมสันป์ อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด

- ประธานบริษัท จิม ทอมสันป์ อเมริกา

- กรรมการบริหาร บริษัท จิม ทอมสันป์ อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด

- กรรมการมูลนิธิ เจมส์ เอช ดับเบิ้ล ยู ทอมสันป์ และ พิพิธพันธ์บ้านไทย จิม ทอมสันป์

 

 

 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   02 - 6966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   02 - 9868601