พิมพ์
วันพุธ, 16 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: research ฮิต: 8206

 

1.  แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย
2. แบบฟอร์ม (SF) และวิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์ (SOPs)
3. แบบฟอร์มพิจารณา SOPs