พิมพ์
วันอังคาร, 16 ตุลาคม 2561 เขียนโดย Super User หมวด: research ฮิต: 3888

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.วีระจักร์ สุเอียนทรเมธี
อาจารย์ชิตวร วราศิริพงศ์
อาจารย์จำลอง สุวรรณชาติ

         การพัฒนาและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมกรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่ จิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี อ่านเพิ่มเติม