พิมพ์
วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: research ฮิต: 3443

โครงการวิจัย   สีสัน:  มุมมอง สภาวะ   ธรรมชาติ           

(การปฏิสัมพันธ์ของสีที่แตกต่าง นำไปสู่ความมีเอกภาพ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา บุญยรัตน์
(กำลังดำเนินการวิจัย)