• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile, Costume, Garment and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ส่งต้นฉบับ ดาวน์โหลดต้นฉบับ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

หรือส่งทาง e-mail มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณพัชรา บุญมานำ
งานประกันคุณภาพการศึกษาและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 696 6248-9

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601 

 

Our location