พิมพ์
วันเสาร์, 28 กันยายน 2562 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 250

      คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา และสถาบันสิ่งทอหลวงแห่งราชอาณาจักรภูฏาน นำคณะนักออกแบบเยาวชนชาวภูฏาน เข้าร่วมฝึกอบรมออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยใช้ผ้าไทยและผ้าภูฏาน ระหว่างวันที่ 24 สค.- 1 กย.62 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยคณบดี นำบรรยายถึงการอนุรักษ์ และเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้นในแต่ละวัน ได้ฝึกปฏิบัติการ และสำรวจตลาดผ้า พบนักออกแบบเพื่อให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบคลอเล็คชั่น