พิมพ์
วันพุธ, 08 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 659

ขอเชิญชมนิทรรศการออกแบบนิพนธ์ "เปิงคราฟต์ส" ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล ลำปาง ติตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ICDThesisExhibition2019

 

ขอเชิญชมนิทรรศการออกแบบนิพนธ์ "เปิงคราฟต์ส" ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล ลำปาง
ติตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ICDThesisExhibition2019