• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

ขอเชิญชมนิทรรศการออกแบบนิพนธ์ "เปิงคราฟต์ส" ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล ลำปาง ติตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ICDThesisExhibition2019

 

ขอเชิญชมนิทรรศการออกแบบนิพนธ์ "เปิงคราฟต์ส" ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล ลำปาง
ติตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ICDThesisExhibition2019

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601