พิมพ์
วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 1263

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และงานแสดงมุฐิตาจิต ศ.ดร.มัทธนี รัตนนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2560 ณ เบเนดิค สตูดิโอ (Benedic Studio) วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

ขอขอบคุณทีมคณาจารย์คณะทำงานเฉพาะกิจงานเจ้าหน้าที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกๆท่าน,ศิษย์เก่าทุกๆรุ่นและศิษย์ปัจจุบันที่มารวมตัวกันในงานนี้ (ถึงแม้บางท่านติดภารพกิจมาไม่ได้แต่ก็ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้) ซึ่งทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี