• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และงานแสดงมุฐิตาจิต ศ.ดร.มัทธนี รัตนนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2560 ณ เบเนดิค สตูดิโอ (Benedic Studio) วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561

ขอขอบคุณทีมคณาจารย์คณะทำงานเฉพาะกิจงานเจ้าหน้าที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกๆท่าน,ศิษย์เก่าทุกๆรุ่นและศิษย์ปัจจุบันที่มารวมตัวกันในงานนี้ (ถึงแม้บางท่านติดภารพกิจมาไม่ได้แต่ก็ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้) ซึ่งทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601