พิมพ์
วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 977

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานทำบุญวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 16 ปี และ งานมุทิตาจิต ศ.ดร.มัทนี รัตนิน เนื่องในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที) ประจำปีพุทธศักราช 2560

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องแกลอรี่ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์