• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดงานทำบุญวันสถาปนาคณะ ครบรอบ 16 ปี และ งานมุทิตาจิต ศ.ดร.มัทนี รัตนิน เนื่องในโอกาสได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวที) ประจำปีพุทธศักราช 2560

ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องแกลอรี่ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601