พิมพ์
วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 982

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทย ภายใต้การลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์และ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561

ลงพื้นที่ ณ กลุ่มทอผ้าร่มไทร ต.เกาะยอ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2561 นักศึกษา ชั้นปีที่ 2-3 จำนวน 7 คน ลงพื้นที่และออกแบบลวดลายผ้าให้กับกลุ่มร่มไทร จำนวน 4 แบบ เพื่อนำไปทดลองผลิตเป็นลายผ้าใหม่ที่แสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าเกาะยอต่อไป