พิมพ์
วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 611

ภาพบรรยากาศความสนุกสนานของกิจกรรม "FATU Fortune - สินกำทำนาย" ในกิจกรรมมีบูธกิจกรรม ขายสินค้าและการแสดงจากนักศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ลานกิจกรรมหลังคณะศิลปกรรมศาสตร์