พิมพ์
วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 768

โครงการละคอนประจำปี 2560 เรื่อง "The Voyaage : การเดินทาง" จัดขึ้นในวันที่ 1- 3 กันยายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

               สาขาวิชาการละคอน  คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแสดงละคอนเวทีเรื่องการเดินทาง (The Voyage) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสะท้อนบางเสี้ยวส่วนชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเดินทาง โดยผ่านการสร้างสรรค์ผลงานละคอนเวทีอันเกิดจากการร่วมมือกันทำงานของคณาจารย์ นักศึกษา และศิลปินอาชีพ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติภาพสืบไป