• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

โครงการละคอนประจำปี 2560 เรื่อง "The Voyaage : การเดินทาง" จัดขึ้นในวันที่ 1- 3 กันยายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

               สาขาวิชาการละคอน  คณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแสดงละคอนเวทีเรื่องการเดินทาง (The Voyage) ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2560 ณ สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสะท้อนบางเสี้ยวส่วนชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการเดินทาง โดยผ่านการสร้างสรรค์ผลงานละคอนเวทีอันเกิดจากการร่วมมือกันทำงานของคณาจารย์ นักศึกษา และศิลปินอาชีพ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์สังคมที่มีสันติภาพสืบไป

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601