พิมพ์
วันพุธ, 19 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 772

               ผศ.ดร.วิทวัน จันทร ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง "การจับคู่สีและลวดลายผ้าสำหรับงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ไหมไทย" กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการสร้างนักออกแบบมืออาชีพ"พัฒนาผ้าไทยก้าวไกลสู่ตลาดThailand 4.0" จัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1" 15 ก.ค. 2560 Centara&Convention Center Hotel จ.อุดรธานี