พิมพ์
วันศุกร์, 24 มีนาคม 2560 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 997

        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 จัดขึ้น วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมราชมงคลชมคลื่นหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์