พิมพ์
วันอังคาร, 20 กันยายน 2559 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 1413

                 โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง “หนทางสู่ Happy Workplace เพื่อความสำเร็จขององค์กร” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.ย. 2559 ณ ห้องนาฏศิลป์สากล ชั้น 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครนายก มีเป้าหมายที่จะเปิดพื้นที่ให้บุคคลากรได้เรียนรู้จากการใคร่ควรชีวิต และการเดินทางในการพัฒนาสายงานอาชีพได้สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเรื่องการทำงานเป็นทีม การคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ในการทำงานร่วมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลาย ที่จะต้องริเริ่มจากการเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจระบบ ขององค์กร