พิมพ์
วันจันทร์, 05 กันยายน 2559 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 912

                      สาขาวิชาโทดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทย มรดกสำคัญด้านวัฒนธรรมของชาติ จึงได้ดำเนินการบันทึกเสียง และภาพเคลื่อนไหวการบรรเลงเดี่ยวเครื่องเป่าไทย เพลงสำคัญในวงการดนตรีไทย เช่น เพลงพญาโศก เพลงแขกมอญ เพลงสะระหม่าแขก สำนวนครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ อดีตนักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2536 โดยอาจารย์ไพฑูร อุณหะกะ ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะศิษย์ เพื่ออนุรักษ์เพลงไทยเป็นสมบัติของชาติสืบไป

 
Loading Player...
Watching: เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ เพลงสาริกาชมเดือน สามชั้น ครูไพฑูร อุณหะกะ (03:04)
Loading...