• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

                      สาขาวิชาโทดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทย มรดกสำคัญด้านวัฒนธรรมของชาติ จึงได้ดำเนินการบันทึกเสียง และภาพเคลื่อนไหวการบรรเลงเดี่ยวเครื่องเป่าไทย เพลงสำคัญในวงการดนตรีไทย เช่น เพลงพญาโศก เพลงแขกมอญ เพลงสะระหม่าแขก สำนวนครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ อดีตนักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปีพุทธศักราช 2536 โดยอาจารย์ไพฑูร อุณหะกะ ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะศิษย์ เพื่ออนุรักษ์เพลงไทยเป็นสมบัติของชาติสืบไป

 
Loading Player...
Watching: เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ เพลงสาริกาชมเดือน สามชั้น ครูไพฑูร อุณหะกะ (03:04)
Loading...
 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601