พิมพ์
วันจันทร์, 02 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: โครงการ ฮิต: 936

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับ มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (THE JAPAN FOUNDATION, BANGKOK)  จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติหัวข้อ  ละคอนร่วมสมัยในอาเซียน : แนวโน้มและพัฒนาการ

(Contemporary Theatre and Peformance in ASEAN : Trends and Development) ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิชาการและศิลปินชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับ มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

(THE JAPAN FOUNDATION, BANGKOK)

 

จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ หัวข้อ  ละคอนร่วมสมัยในอาเซียน : แนวโน้มและพัฒนาการ

(Contemporary Theatre and Peformance in ASEAN : Trends and Development)

ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

โดยมีนักวิชาการและศิลปินชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงาน  

 

สามารถลงทะเบียบเพื่อสำรองที่นั่งในการเข้าฟังการบรรยายทางวิชาการ

และเข้าชมการแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  061-462-2630

For more information and reservation of presentations

and performances,please call 061-462 2630

หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์      or register online:

https://docs.google.com/forms/d/1H9Am25vA52j6JjqAb1kuEV3Pm7Cy-3MFYwNrCvSAKdM/viewform?c=0&w=1

 

Fore more information (English)........DOWNLOAD

ข้อมูลเพิ่มเติม ภาษาไทย..........................DOWNLOAD

POSTER............................................DOWNLOAD