พิมพ์
วันอังคาร, 15 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: fashion ฮิต: 2991


 

การศึกษา

- พ.ศ. 2550 - 2555    ปริญญาเอก  สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์  ( Excellent ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
- พ.ศ. 2544 - 2548    ปริญญาโท  สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร    
- พ.ศ. 2538 - 2543    ปริญญาตรี สาขาวิชาจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ     


 - พ.ศ.2557      รางวัลดีเด่น  การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค  ครั้งที่ 6
 - พ.ศ.2550      นักศึกษาทุนโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 - พ.ศ.2556      นักศึกษาทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ฝรั่งเศส ระหว่างสถาบัน ECOLE NATIONALE SUPERIE URE DES BEAUX ART (ENSBA) กับมหาวิทยาลัยศิลปากร   (โดยทุนของกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาล ฝรั่งเศส)  

การแสดงผลงานสร้างสรรค์   


- พ.ศ.2558  นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ “Krafts”,  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
- พ.ศ.2557  นิทรรศการ Identity4 “Time Line” ณ หอศิลป์กรุงไทย จ.กรุงเทพฯ
- พ.ศ.2556  นิทรรศการ Identity3 “สายใยแห่งความรัก” ณ หออัครศิลปิน จ.ปทุมธานี -  พ.ศ.2547  นิทรรศการ “จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค  ครั้งที่ 6” (รางวัลดีเด่น)   ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า จ.กรุงเทพฯ
- พ.ศ.2546  สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ณ Anne Rochette’Studio  สถาบัน ECOLE NATIONALE SUPERIE URE DES BEAUX ART (ENSBA)  ปารีส ประเทศ ฝรั่งเศส
- พ.ศ.2542  นิทรรศการ “วงกลมมีเหลี่ยม” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2542  นิทรรศการศิลนิพนธ์  ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2541  นิทรรศการ “PRESENT” ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2540  นิทรรศการ “ANGLE PARTY” ในโครงการของศิลปิน BERNARD FAVCON  ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ.2539  นิทรรศการหุ่นนิ่งและทิวทัศน์  ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ กรุงเทพมหานคร