พิมพ์
วันอังคาร, 15 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: fashion ฮิต: 2485

 

การศึกษา

    - 2561 สาขาวิชาสิ่งทอ Royal College of Arts
    - 2553 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (พัสตราภรณ์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์