พิมพ์
วันอังคาร, 15 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: fashion ฮิต: 2761

 

 

การศึกษา

    - 2548 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Fine and Applied Art) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - 2537 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม) จาก วิทยาลัยครูสวนดุสิต