พิมพ์
วันอังคาร, 15 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: fashion ฮิต: 3687

 

การศึกษา

     - 2015   ปริญญาเอกสาขาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      PhD. in Design Art, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok,Thailand
     - 1996   ปริญญาโท Master of Arts (MA) Textiles/Fashion and Surface Design, Birmingham Institute of Art and Design (BIAD) University of Central England (UCE) , Birmingham , UK
     - 1991   ปริญญาตรีสาขาประยุกต์ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      Bachelor of Fine Arts (BFA) Applied Arts Studies , Faculty of Decorative Arts , Silpakorn University , Bangkok Thailand

 

เกียรติประวัติ

   - Award: Designer of the year 2007 (Best Designer Award Fabric Design)

 

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

   - December 2014 Innovation Inspired from Local Hertage: The art of Contemporary Jok Textile “The integration between Craft and Creative Design”October 2014 Hospitality Objects Thailand (HOT), BITEC Bangna Hall 106, Bangkok
   - August 2012 “Identity III, The Art Exhibition by The Faculty of Fine & Applied Arts Thammasat University, Supreme Artist Hall, Pathumtanee, Thailand                    
   - August 2012 “Mother” The Art Exhibition by The Faculty of Fine & Applied Arts , Thammasat University , Faculty of Medicine, Thammasat University, Pathumtanee, Thailand           
   - July 2012 “Identity II” The Art Exhibition by The Faculty of Fine & Applied Arts, Chiang Mai City Arts & Cultural Center Gallery, Chiangmai, Thailand               
   - April 2012 Proceeding-Oral Presentation “Between” Contemporary and Traditional, An DIC 2010   Art & Design International Conference, Universiti Teknologi Mara, Malaysia            
   - March 2011 “The 8th. Asia Fiber Art Exhibition and Symposium 2011” Banggunan Akademik Universiti Teknologi MARA (UiTM), Perak, Malaysia