• คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  Faculty of Fine and Applied Arts Thammasat University
 • สาขาวิชาการละคอน
  Drama
 • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
  Textile and Fashion Design
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  Industrial Crafts Design

 

การศึกษา

     - 2015   ปริญญาเอกสาขาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      PhD. in Design Art, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok,Thailand
     - 1996   ปริญญาโท Master of Arts (MA) Textiles/Fashion and Surface Design, Birmingham Institute of Art and Design (BIAD) University of Central England (UCE) , Birmingham , UK
     - 1991   ปริญญาตรีสาขาประยุกต์ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
      Bachelor of Fine Arts (BFA) Applied Arts Studies , Faculty of Decorative Arts , Silpakorn University , Bangkok Thailand

 

เกียรติประวัติ

   - Award: Designer of the year 2007 (Best Designer Award Fabric Design)

 

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ

   - December 2014 Innovation Inspired from Local Hertage: The art of Contemporary Jok Textile “The integration between Craft and Creative Design”October 2014 Hospitality Objects Thailand (HOT), BITEC Bangna Hall 106, Bangkok
   - August 2012 “Identity III, The Art Exhibition by The Faculty of Fine & Applied Arts Thammasat University, Supreme Artist Hall, Pathumtanee, Thailand                    
   - August 2012 “Mother” The Art Exhibition by The Faculty of Fine & Applied Arts , Thammasat University , Faculty of Medicine, Thammasat University, Pathumtanee, Thailand           
   - July 2012 “Identity II” The Art Exhibition by The Faculty of Fine & Applied Arts, Chiang Mai City Arts & Cultural Center Gallery, Chiangmai, Thailand               
   - April 2012 Proceeding-Oral Presentation “Between” Contemporary and Traditional, An DIC 2010   Art & Design International Conference, Universiti Teknologi Mara, Malaysia            
   - March 2011 “The 8th. Asia Fiber Art Exhibition and Symposium 2011” Banggunan Akademik Universiti Teknologi MARA (UiTM), Perak, Malaysia 
 
 

 

Follow us

Contact us

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

  โทรศัพท์   026966305  

  โทรสาร Fax (อัตโนมัติ )   029868601