พิมพ์
วันอังคาร, 15 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: fashion ฮิต: 2413

 

 

 การศึกษา
     - ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร
     - ศิลปมหาบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงานและผลงานทางวิชาการ
     - การแสดงศิลปกรรมเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
     - การแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ หอศิลป์พีระศรี
     - นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 11 12 13
     - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย
     - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 32
     - การแสดงศิลปกรรม ปตท.
     - นิทรรศการศิลปกรรมไทย ประเทศสวีเดน
     - นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน โครงการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย
     - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ผลงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - นิทรรศการศิลปกรรม น้ำ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรและส่วนภูมิภาค
     - นิทรรศการศิลปกรรม ปีติ หอศิลป์มหาวิทยาลัย และ ส่วนภูมิภาค
     - ครูศิลปะสร้างสรรค์คานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติรุ่นที่ 2 ณ หออัครศิลปิน กระทรวงวัฒนธรรม จ.ปทุมธานี
     - ศิลปินไทยผู้มีผลงานดีเด่น ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่นที่ 2 ณ สถานกงสุลไทยแห่งนครลอสแองเจลลิสประเทศสหรัฐอเมริกา