พิมพ์
วันศุกร์, 11 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Drama ฮิต: 3121

 

 

การศึกษา

     - 2552 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริการงานวัฒนธรรม) จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - 2542 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย