พิมพ์
วันศุกร์, 11 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Drama ฮิต: 2796

 

 

การศึกษา
     - 2553 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาดนตรี) จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
     - 2547 วารสารศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์