พิมพ์
วันศุกร์, 11 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Drama ฮิต: 3377

 

 

 การศึกษา

     - 2560 สาขาวิชา Drama University Exeter สหราชอาณาจักร(อังกฤษ)
     - 2547 ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - 2542 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (นาฏศิลป์ไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล