พิมพ์
วันศุกร์, 11 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Drama ฮิต: 5591

 

 

การศึกษา

- 2553 Doctor of philosophy (Theate) จาก University of Hawai ‘ i at Manoa
- 2534 Master of Fine Arts จาก Arizona state University
- 2530 Bachelor of Arts (Thaetive Arts and film) จาก Hunter College of the City University of New York