พิมพ์
วันพุธ, 16 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Industrial Crafts Design ฮิต: 2571

 

การศึกษา   

     -  ปริญญาตรี สาขาศิลปอุตสาหกรรม
     -  ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง