พิมพ์
วันพุธ, 16 มีนาคม 2559 เขียนโดย Super User หมวด: Industrial Crafts Design ฮิต: 2663

 

การศึกษา

    - 2553 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประยุกต์ศิลปศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
    - 2546 ศิลปบัณฑิต (ประยุกต์ศิลปศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร